Continuïteit

Bossen aantrekkelijk houden

Het beheer van onze bossen is gericht op continuïteit. Door ze goed te beheren en regelmatig te verjongen, houden we de bossen in stand voor huidige en toekomstige generaties.

Kenmerkend voor onze bossen is dat ze verschillende functies hebben zoals natuur, productie, recreatie en landschap. Juist die diversiteit is aantrekkelijk en maakt lokale keuzes mogelijk. Met goed beheer zorgen we ervoor dat de bossen gezond en divers blijven.

Onderdeel daarvan is dat er ook af en toe verjongd moet worden. Een bos heeft niet het eeuwige leven. Het regelmatig kappen van bomen draagt bij aan continuïteit en duurzaamheid. Daarmee bieden we toekomstige generaties ook veelzijdig bos met natuur, productiemogelijkheden en monumentale bomen.

We zien hout als hernieuwbare grondstof en houtoogst als onderdeel van het landgoed beheer. Een aantal plekken leent zich prima voor houtoogst. Dit ligt nog weleens gevoelig. Mensen vragen ons ‘waarom er zoveel gekapt wordt’. We leggen dan graag uit dat ons doel is om de diverse functies van de bossen tot hun recht te laten komen.

Het meeste hout wordt op basis van inschrijving verkocht aan houthandelaren die weer leveren aan fabrikanten van bouwhout (balken en planken), plaatmaterialen, papier en biomassa. Bij restauraties en vervanging van panden gebruikt GLK zelf ook zo veel mogelijk hout uit eigen bossen.

Bekijk meer