Dagelijks beheer

Kastelen krijgen een poortfunctie

De opengestelde kastelen krijgen de komende jaren naast hun rol als museum ook de functie van bezoekerscentrum voor mensen die eropuit willen trekken naar omliggende GLK-natuurgebieden.

Jaarlijks bezoeken honderdduizenden mensen onze zeven opengestelde kastelen. Lang niet elke bezoeker beseft dat er in de buurt van een kasteel ook mooie natuurgebieden van GLK te vinden zijn of dat je ook andere kastelen kunt bezoeken. Daar gaat GLK wat aan doen door de kastelen een poortfunctie te geven.

Herkenbare stijl

Het publiek dat kastelen bezoekt gaat dit op een aantal manieren merken. De zeven kastelen krijgen een nieuwe bewegwijzering en informatieborden in een herkenbare en uitnodigende GLK-stijl. Binnen die stijl krijgt elk kasteel een eigen (kleur)accent, wat de beleving van unieke locaties versterkt. Ook gaan de kastelen werk maken van persoonlijke ontvangst en begeleiding. Bezoekers krijgen informatie aangereikt over het betreffende kasteel en over mogelijke uitstapjes naar andere GLK-locaties in de buurt.

Doorwerth en Zypendaal

Deze ‘poortfunctie’ zal als eerste zichtbaar worden op kasteel Doorwerth en Huis Zypendaal. Om deze nieuwe rol goed te kunnen vervullen, zal de bezetting hierop worden aangepast. Het veranderingsproces is in 2017 in gang gezet en duurt enkele jaren.

Spaanse ruiter en zilveren maan

Twintig jaar geleden is GLK begonnen om in ’t Wisselse Veen rondom Epe en Vaassen landbouwgrond om te vormen naar natte natuurgraslanden. We verschralen de grond waardoor steeds meer beschermde plantensoorten zoals Spaanse ruiter en ook tientallen soorten vlinders waaronder zilveren maan er terugkeren. Afgelopen jaar kreeg GLK hier opnieuw twee graslandperceeltjes van in totaal twee hectare in beheer. Het uiteindelijke doel is ongeveer dertig hectare aaneengesloten natte (kwelafhankelijke) natuur op de overgang van hoog naar laag gebied.

Bekijk meer