Donateursexcursie

Onbekende facetten van landgoed Staverden

Onze drukbezochte donateursexcursie voerde op 10, 12 en 13 juni naar enkele bijzondere en minder bekende delen van het 736 hectare omvattende landgoed Staverden.

De vochtige graslanden langs de Staverdense Beek werden in de jaren tachtig door GLK als natuurterrein in beheer genomen. Aangrenzend werd ons bezit in 1994 uitgebreid met een landbouwgebied van vijftien hectare. Je komt daar nu bijvoorbeeld de orchideeënsoorten welriekende nachtorchis, gevlekte orchis en rietorchis tegen. Ook groeien er vleesetende planten, zoals verschillende zonnedauwsoorten en vetblad.

Hoewel Graaf Reinoud I van Gelre in 1291 de stadsrechten had verkregen voor de strategische oversteekplaats aan de beek, is rondom zijn middeleeuwse kasteel Staverden nooit een stad ontstaan. In het begin van de twintigste eeuw drukte eigenaar P.Th. s’ Jacob, een van de oprichters van Geldersch Landschap, zijn stempel op het landgoed met agrarische vernieuwing en de bouw van moderne huizen. Zijn erfgenamen droegen Staverden in 1963 over aan GLK.

’s Ochtends bezochten we het kasteel met zijn zeventiende-eeuwse kern en jugendstilelementen en zijn tuin die door bekende tuinarchitecten als J.G. Michael en P.H. Wattez is aangelegd. Via zeventiende-eeuwse lanen bereikten we een vluchtelingenbarak afkomstig uit Harderwijk, die in 1921 de functie kreeg van ontspanningszaaltje voor de bewoners van Staverden. Na de lunch voerde een busrit langs de kapel en enkele voorbeelden van de agrarische ontwikkeling, zoals modelboerderij de Frederik Bernardhoeve. We bekeken de Leemputten en de resultaten van het natuurherstelproject in het aangrenzende natuurgebied.

Foto's donateursexcursie 2017