Kwaliteit

Goed zicht op de waarden van ons bezit

In 2017 zijn we begonnen om ons bezit systematisch in kaart te brengen en te waarderen. Deze doorlopende aanpak helpt ons de kwaliteit van het beheer verder te verbeteren.

Bij GLK staat het handhaven van de kwaliteit van haar landgoederen, natuurgebieden en kastelen hoog in het vaandel. In 2017 zijn we begonnen om alle bezittingen op een nieuwe manier in kaart te brengen. Daaruit komt naar voren welke bijzonderheden we beheren en onze extra aandacht verdienen. Voorbeelden van zeldzame soorten zijn geel schorpioenmos en beekprik in het drassige veengebied Korte Broek en het vliegend hert op oude loofbomen in het Wisselse Veen. Cultuurhistorische bijzonderheden zijn bijvoorbeeld een FLAK-stelling (Flug Abwehr Kanone) uit de Tweede Wereldoorlog op landgoed Heikamp bij Arnhem en een zeldzame ijkbasis op de Loenermark; van deze installaties om landmeetapparatuur te ijken, zijn er wereldwijd minder dan vijf gebouwd. Deze aanpak maakt duidelijk wat we hebben, wat we goed doen en waaraan we extra aandacht moeten besteden.

Getoetst

In december kregen we een signaal dat we met het in kaart brengen en doorlopend monitoren van onze biotopische en cultuurhistorische bezittingen een goede weg zijn ingeslagen. Een toetsing van ons natuur- en landschapsbeheer door keurmerkinstantie SNL werd glansrijk doorstaan.

Blauwgrasland keert terug in Gelderland

Met de omvorming van natuur naar landbouwgrond zijn de blauwgraslanden vrijwel uit Nederland verdwenen. Op plekken waar landbouwgrond weer wordt verschraald en teruggegeven aan de natuur keert deze habitat de laatste jaren weer langzaam terug. Dat is bijvoorbeeld het geval op ons landgoed Muggenhoek. Afgelopen jaar werden hier diverse (inmiddels ook zeldzaam geworden) plantensoorten waargenomen die kenmerkend zijn voor blauwgrasland, waaronder blonde zegge, kale jonker en blauwe knoop.

Bekijk meer