Organisatie

Ruim honderdvijftig natuurgebieden en landgoederen en meer dan dertig kastelen in Gelderland zijn toevertrouwd aan de zorg van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Het gaat om natuurgebieden met een grote rijkdom aan planten en dieren, en om fraai ingerichte kastelen en historische huizen omringd door tuinen en parken. Bij elkaar een buitengewoon waardevolle combinatie van cultuur en natuur. Met uw steun beheren en exploiteren we dit Geldersch erfgoed, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten.

Organogram

Eén werkorganisatie

In 2004 zijn de stichtingen Het Geldersch Landschap en Vrienden der Geldersche Kasteelen samengevoegd tot de gezamenlijke werkorganisatie Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Onder GLK vallen naast de genoemde stichtingen ook de juridische eenheden Stichting Vrienden van Kastelen en Stichting Steunfonds Het Geldersch Landschap & Kasteelen. Met de vernieuwde kastelenorganisatie werd de in 2014 ingezette brede organisatieverandering afgerond. Er is een nieuw fundament gelegd onder de doelstelling van GLK om de kwaliteit en diversiteit van natuur en erfgoed in Gelderland overeind te behouden, in samenwerking met derden en op een financieel verantwoorde manier.