Participatie

Nieuwe beuken maken Schelmseweg toekomstproof

In oktober maakte een monumentale beukenrij uit 1865 aan de Schelmseweg in Arnhem plaats voor een nieuwe lichting. Een geslaagde samenwerking van GLK en gemeente Arnhem.

De vervanging van de oude, ongezonde beuken was onvermijdelijk. In voorafgaande jaren braken regelmatig takken af en waaiden zelfs bomen om, waardoor de veiligheid steeds meer in het geding kwam. Uit onderzoek in 2015 bleek dat twintig bomen onmiddellijk gekapt moesten worden. Daarop besloten GLK en gemeente tot volledige vervanging over te gaan.

Aan de uiteindelijke vervanging ging een intensief traject vooraf van overleg, voorbereiding en communicatie. Uiteindelijk werd gekozen voor de aanplant van 645 nieuwe beuken op historisch verantwoorde wijze, namelijk op Rijnlandse roede. De grond werd in optimale conditie gebracht voor de jonge beuken die afkomstig zijn van kwalitatief zeer goede kwekers. De communicatie, de zorgvuldige aanpak en het eindresultaat werden door omwonenden zeer gewaardeerd.

Toekomst Kastanjedal veiligstellen

Het Kastanjedal op ons landgoed Heerlijkheid Beek heeft te lijden van de heftige regenbuien die zich tegenwoordig voordoen. De waterhuishouding is ernstig ontregeld waardoor zeldzame planten- en dierensoorten dreigen te verdwijnen. Ook de beroemde Kabouterboom verliest zijn houvast. Een brandbrief van GLK aan haar donateurs had resultaat: een groot deel van de € 75.000 die nodig is voor maatregelen is inmiddels bijeengebracht en de maatregelen kunnen dit jaar worden uitgevoerd. De gulle gevers zijn we zeer dankbaar. GLK voerde in 2017 ook overleg met omwonenden en lokale instanties over het vergroten van de diversiteit in de bossen op het landgoed. 

Lokale betrokkenheid Loenermark

Een mooi voorbeeld van participatie is het periodiek overleg van GLK met de Dorpsraad Loenen en de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen. De gesprekspartners zijn erg betrokken en bekommeren zich om de vele historische plekjes op de Loenermark. Zij komen geregeld met initiatieven om bijvoorbeeld vroegere routes, uitzichtpunten of doorkijkjes te realiseren. In december trokken vertegenwoordigers van GLK, dorpsraad en stichting samen het veld in om mogelijkheden hiertoe te verkennen. Ook staken lokale vrijwilligers afgelopen jaar weer regelmatig de helpende hand toe bij het beheer van het landgoed.

Bekijk meer